miercuri, 7 august 2013

Cách dùng Cheat Engine để hack

Cach dung Cheat Engine de hack Cách dùng Cheat Engine để hack 
1. Cách cheat SUN Energy
- Phương pháp rất đơn giản, không phức tạp:
a. Load Game: PlantsvsZomble.exe -> nhớ chỉnh sang Window Mode để dễ làm việc..
b. Load Cheat Engine
c. Load Process: chú ý nha: tất cả các game của Popcap đều run ở layer process, tức là chương trình game chính không phải là Game_Name.exe mà là popcapgame1.exe <— nhớ nhé để mà cheat game khác 
d. Vào game, chọn Adventure, vào chơi, khi nào bắt đầu thì sẽ thấy có 50 Sun Energy ban đầu. Chuyển sang CE (Cheat Engine) search như sau: